W 2020 roku na zlecenie Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski opracowaliśmy „Aktualizację Strategii zintegrowanego markowego produktu Kanał Augustowski jako element produktu międzynarodowego. Etap II”.
Celem dokumentu jest wskazanie drogi rozwoju Kanału Augustowskiego jako zintegrowanego międzynarodowego produktu turystycznego.

W dokumencie przedstawiliśmy Kanał Augustowski jako element produktu turystycznego, przeprowadziliśmy analizę popytu (w latach 1995-2014) i podaży
(w latach 1995-2019) turystyki wokół Kanału. Ważną częścią opracowania była analiza komunikacji marketingowej, w której sprawdziliśmy jak pozycjonowany jest Kanał Augustowski na ogólnopolskich turystycznych stronach internetowych takich jak:
polska.travel;
podlaskie.travel;
wrotapodlasia.pl;
augustow.org.pl;
augustowski.home.pl;
Tripadvisor.pl;
Research wykonaliśmy także na kilku gminnych stronach internetowych takich jak:
gmina-agustow.home.pl;
ug.barglow.wrotapodlasia.pl;
plaska.pl;
Ponadto wskazaliśmy dobre praktyki zarządzania produktem turystycznym na przykładzie Szlaku Wokół Tatr czy Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów.

Rekomendowana koncepcja infrastruktury wodnej służącej obsłudze turystycznej kanału to najistotniejsza część dokumentu, w której proponujemy lokalizację elementów infrastruktury wodnej niezbędnej do profesjonalizacji ruchu turystycznego Kanału Augustowskiego rozpoczynając od 0,35 km drogi wodnej, aż po 81,75 km.