W 2017 roku zrealizowaliśmy z MROT trzy wspólne działania mające na celu promocję turystycznych produktów sieciowych. Przygotowaliśmy katalog, pracowaliśmy na warsztatach oraz opracowaliśmy karty turystyczne dla 5 produktów sieciowych.

Na początku roku wydaliśmy katalog opisujący 8 produktów sieciowych, których komercjalizacją zajmowaliśmy się w 2016 roku.

Podczas warsztatów poruszone zostały niezwykle istotne kwestie:

  1. Dlaczego sieciowe produkty turystyczne są ważne.
  2. Jak wygląda platforma współpracy i komercjalizacji obecnie.
  3. Jakie narzędzia zostaną jeszcze zintegrowane w ramach platformy.

Stworzone karty opisywały 5 produktów sieciowych województwa mazowieckiego:

– Mazowiecki Szlak Literacki

– Mazowsze na Filmowo

– Misja Kampinos

– Skarbiec Mazowiecki

– Szlak Frontu Wschodniego i I Wojny Światowej

Łącznie stworzono 40 kart ukazujących atrakcje wchodzące w skład każdego z produktów. Eksponowane zostały za pomocą standów, które zostały umiejscowione we wszystkich miejscach ujętych w produktach sieciowych. Dzięki temu promują się wzajemnie tworząc sieć wzajemnej rekomendacji.

Były to kolejne działania zrealizowane wspólnie z MROT, które mamy nadzieję przyczynią się do komercjalizacji kolejnych produktów turystycznych regionu.