Strategia realizowana w ramach projektu turystyczno-rewitalizacyjnego, "Strategia Rozwoju Markowego Polsko-Niemieckiego Produktu Turystycznego Szlak Solny" przez konsorcjum PART SA  DGA. Projekt objął miejscowości i obszary w północno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, zrzeszone w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Nicią wiążącą dwadzieścia sześć gmin leżących w pasie od Kołobrzegu do Czaplinka i Szczecinka jest średniowieczny trakt kupiecki ? Szlak Solny. Był on główną trasą handlową łączącą Miasto Solne (Kołobrzeg) z Ziemiami Wielkopolski. Obecnie Trakt Solny ma szansę stać się wyróżnikowym produktem turystycznym zachodniopomorskiego, budującym atrakcyjność ziem, położonych poza pasem wybrzeża. Sól jest doskonałym wyróżnikiem dla trzech filarów produktu: historii, zdrowia, kulinariów. Trasa Szlaku ma szanse już wkrótce stać się liniowym produktem turystycznym z siecią Kantorów Kupieckich, Gospód Solnych i Solnych Spa. Bogata historia pozyskiwania i handlu białego złota może być prezentowana w Muzeach Solnych. A na drogach i duktach Szlaku Solnego będzie można spotkać Solną Karawanę.

W ramach projektu powstały: koncepcja funkcjonowania szlaku, założenia do budowy produktów turystycznych, a także koncepcja promocji oraz komunikacji marketingowej. Dopełnieniem była propozycja systemu identyfikacji wizualnej i marki Szlaku.

W ramach projektu landbrand jest współtwórcą między innymi:

  • Koncepcji budowy produktów turystycznych Szlaku
  • Elementów marketingu atrakcji, infrastruktury, wydarzeń i usług,
  • Koncepcji funkcjonowania przestrzennego Szlaku Solnego,
  • Segmentacji turystów Szlaku