Na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej opracowaliśmy dokumentację projektową w ramach konkursu z działania 6.1 schemat II Promocja turystyki, Priorytetu VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt otrzymał dofinansowanie, jako czwarty na liście rankingowej.