Raport otwarcia w syntetyczny sposób określa wizerunek podpoznańskiej Gminy Czerwonak zarówno wśród jej mieszkańców, jak i poznaniaków. Diagnozuje on możliwości działań promocyjnych, ukazuje stereotypy i nie zawsze prawdziwe odczucia jakie wśród badanych budzą tereny Gminy Czerwonak. Dla przypomnienia: obszar Gminy cechuje lesistość na poziomie 45%, która wynika z leżącej na jej terenie Puszczy Zielonki, na terenie gminy znajduje się zabytkowy obiekt cysterski w Owińskach, przez gminę przepływa Warta, to tutaj leży modna miejscowość rezydencjonalna Dębogóra.

Badania wykazały istotną różnicę w stylach życia mieszkańców Czerwonaka i Poznania. Ci pierwsi znacznie częściej wypoczywają aktywnie, na łonie natury i w parku wodnym podczas gdy poznaniacy częściej korzystają z oferty kulturalnej.

Poza tym obie grupy wybierając miejsce na weekendową wycieczkę korzystają z innych źródeł.