Stworzyliśmy znak graficzny, hasło oraz promocyjne oraz system identyfikacji wizualnej dla Wielkopolskiej Doliny Energii.  Jest to nowa marka obejmująca 42 samorządy zlokalizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej.

Podstawowa wersja znaku  zbudowana jest z granatowych punktów łączących  się w kształt nawiązujący do litery W. Podkreśla ona połączenie z nazwą regionu Wielkopolska.  Kojarzyć może się także ze współpracą, która leży u podstaw budowania wspólnej marki subregionu Wielkopolski Wschodniej.

Litera została utworzona z połączeń modułowych, tworzących siatkę. Stwarza ona plastyczną kanwę do zastosowań w systemie i aplikacji znaku. Ważnym dla symboliki znaku jest gradientowe przejście kolorystyczne przypominające rozbłysk. Uzyskano je rozjaśniając prawy górny róg znaku. Efekt ten imituje refleks światła na panelu fotowoltaicznym. Może także symbolizować przekazywanie energii, między ludźmi, instytucjami i firmami działającymi na obszarze Wielkopolskiej Doliny Energii.

Całość zlecenia była realizowana w warunkach izolacji spowodowanej epidemią Covid19 na terenie Polski. Mimo niesprzyjających okoliczności w cyklu prac przeprowadziliśmy szereg spotkań badawczo-warsztatowych. Umożliwiły one wybór najlepszego wariantu logo z 3 przedstawionych propozycji, wprowadzenie szeregu uwag ze strony Zamawiającego i licznych partnerów projektu.

„Przygotowany znak graficzny oraz system identyfikacji wizualnej w pełni oddają potencjał marki Wielkopolska Dolina Energii i są istotnym aktywem w obecnej i przyszłej działalności promocyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców biznesu jak i turystyki”.