Dokument strategiczny wykonany na zlecenie podpoznańskiej Gminy Czerwonak. Został opracowany przez konsultantów landbrand w okresie od kwietnia do września 2012. Na każdym etapie prac organizowane były warsztaty robocze, w których brali udział lokalni liderzy opinii reprezentujący różne środowiska - samorządowe, biznesowe, turystyczne czy też NGO.

 

"Strategia budowy marki i promocji Gminy Czerwonak na lata 2013-2016" składa się dwóch z części: analitycznej i strategicznej. W ramach pierwszej części przeprowadzono między innymi analizę pozycji konkurencyjnej Gminy na tle innych gmin, która wykazała, że Czerwonak jest względnie atrakcyjny dla odbiorców marki  - turystów, potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów. Fakt ten przeczył negatywnemu wizerunkowi Gminy kreowanemu przez media i obecnemu w świadomości wielu mieszkańców aglomeracji poznańskiej, co było wnioskiem z przeprowadzonych kilka miesięcy wcześniej badań pierwotnych.

 

W ramach części strategicznej dokumentu opracowano ideę przewodnią marki Czerwonak. Przyjętą wizję i misję uzupełniły cele strategiczne i operacyjne oraz szczegółowy harmonogram działań marketingowych na lata 2013-2016. Zwieńczeniem prac nad kreacją marki było opracowanie kompleksowego Systemu Identyfikacji Wizualnej.

 

Dzięki realizacji zapisów Strategii i przyjęciu nowoczesnego logo, Gmina Czerwonak śmiało pracuje nad poprawą wizerunku i buduję silną pozycję na mapie aglomeracji poznańskiej.