W okresie od lipca do października zespół landbrand miał przyjemność po raz kolejny pracować na Lubelszczyźnie, tworząc Strategię Promocji i Komunikacji Marketingowej Gminy Puławy na lata 2012-2016.

 

Pomimo kilkudziesięcioletniej historii istnienia Gminie Puławy nie udało się wypracować powszechnej rozpoznawalności wśród mieszkańców terenów sąsiednich, jak również wśród wielu jej mieszkańców. Brak identyfikacyjnych elementów graficznych oraz wieloznaczność nazwy "Puławy", która odnosi się także do miasta, powiatu i lokalnych zakładów azotowych, były jednymi z wielu powodów takiego stanu rzeczy. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym, analizie potencjału oraz diagnozie głównych problemów do rozwiązania w zakresie działań promocji i reklamy, bogatsi o wiedzę przystąpiliśmy do prac nad częścią strategiczną dokumentu. W tym zakresie powstały m.in.:

  • idea przewdonia marki "Gmina Puławy - owocnie nad Wisłą",
  • wizja i misja marki,
  • opis docelowych segmentów odbiorców,
  • cele strategiczne i operacyjne marki,
  • zbiór działań marketingowych wraz z harmonogramem wdrożenia i kosztorysem.

 

Zwieńczeniem prac nad Strategią było przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, który komunikuje główne założenia idei przewodniej i będzie jednym z głównych narzędzi do budowy silnej marki Gminy Puławy.