Modernizacja strony Szlaku Wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu

 

Na zlecenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry S.A. zmodernizowaliśmy stronę internetową www.szlakwokoltatr.eu  W ramach prac przygotowaliśmy propozycje zmian funkcjonalności i grafiki poszczególnych elementów strony oraz zajęliśmy się tłumaczeniem treści i materiałów na język słowacki i angielski.  Zasadniczą częścią modernizacji było przygotowanie makiety graficznej zmienionych widoków strony.  Modernizacja miała na celu dostosowanie strony internetowej do oczekiwań turystów oraz wzmocnienie funkcji wizerunkowej jako miejsca pierwszego kontaktu turysty z ofertą Szlaku wokół Tatr.