To pierwszy w Polsce kompleksowy program budowania marek terytorialnych. Prace nad Branding Polska oparte są o podstawy wiedzowe, których dostarczają badania marketingowe. Jesteśmy poważnym partnerem dla samorządów, dlatego nie namawiamy ich na kosztowne i hałaśliwe kampanie marketingowe. Proponujemy odpowiedzialne podejście do budowania marki, która daje trwałą przewagę konkurencyjną na mapie miast i regionów w kraju i Europie.

W ramach projektu Branding Polska landbrand współtworzył Raport Otwarcia Marki Warmii i Mazur, który powstał przy udziale globalnej agencji badawczej Synovate. W Raporcie dostarczono wszechstronnej wiedzy nt.:

  • Wizerunku marki Warmii i Mazur  wśród Polaków, mieszkańców regionu i turystów
  • Silnych i słabych stron marki Regionu
  • Zróżnicowania terytorialnego wizerunku marki Warmii i Mazur
  • Profilu obecnego i docelowego turysty
  • Najważniejszych dla budowania marki atrakcji turystycznych w Regionie