Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim zespół landbrand opracował dokumentację projektową w ramach działania 7.2. Promocja kultury i turystyki RPO woj. Lubelskiego 2007-2013.

W ramach projektu opracowano:

  • koncepcję projektu
  • studium wykonalności
  • wniosek aplikacyjny
  • pozostałe załączniki

Dokumentacja została przygotowana dla partnerstwa zawiązanego przez Powit Radzyński oraz Miasto Radzyń Podlaski.