W 2019 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracowaliśmy dla dokumenty – „Koncepcję rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” i „Strategię komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Stworzenie „Koncepcji…” rozpoczęliśmy od obszernej analizy potencjału turystycznego obszaru – zebraliśmy wszystkie jego zasoby turystyczne i przypisaliśmy je do sześciu grup określających stopień ich atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej (międzynarodowa, transgraniczna, krajowa, regionalna, subregionalna, lokalna). Na podstawie tej analizy oraz szeregu innych (m.in. aktualnych trendów światowych, dobrych praktyk innych regionów czy analizy SWOT) określiliśmy 12 propozycji ofert tematycznych oraz kilka ofert city breaks.

Opracowanie „Strategii…” także oparliśmy na autorskich analizach i badaniach – przeprowadziliśmy analizę dotychczasowej komunikacji marketingowej obszaru, a podczas spotkań warsztatowych wspólnie z przedstawicielami organizacji, instytucji oraz firm z branży turystycznej działających na terenie Subregionu Zachodniego (w sumie ponad 130 osób na sześciu spotkaniach) zidentyfikowaliśmy symbole i cechy, jakie kojarzone są z analizowanym obszarem. Przyjęta została nowa marka turystyczna obszaru – Kraina Górnej Odry, dla której określiliśmy linię narracyjną, kapitały i tożsamość marki oraz jej architekturę. Wskazaliśmy także na rekomendowane kanały komunikacji i jej styl oraz harmonogram działań i narzędzia monitoringu wdrażania dokumentu.

Już kilka dni po przekazaniu opracowań odnotowaliśmy fakt powstania fanpage na Facebooku nowej marki, a w kolejnych targach turystycznych pracownicy Biura Subregionu Zachodniego występowali już pod marką Kraina Górnej Odry.