Działając na zlecenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadziliśmy działania mające na celu utworzenie kart turystycznych promujących atrakcje obszaru.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie audytu, który stał się podstawą prac nad projektem kart. Zdiagnozowano w nim zarówno miejsca będące atrakcjami tupy “must see”, jak również te, o mniej oczywistym potencjale. Na podstawie audytu wskazano miejsca i podmioty, które zarekomendowano do uczestnictwa w projekcie. Kluczem selekcji była ich atrakcyjność dla turysty oraz autentyczność, rozumiana jako zbieżność oferty z działalnością LGR oraz z charakterem i kulturą Kaszub Północnych.

Następnie poprowadziliśmy warsztaty z tworzenia produktów turystycznych w siedzibie PLGR we Władysławowie. Na spotkaniu pojawiło się kilkunastu przedstawicieli lokalnej branży turystycznej, skupionej wokół rybołówstwa. Wspólnie pracowaliśmy nad tematycznymi produktami turystycznymi, które mają się stać częścią Północnego Szlaku Rybackiego.

Ostatnim krokiem było utworzenie 10 kart turystycznych promujących wybrane miejsca, które będą umiejscowione na stojakach w różnych miejscach obszaru PLGR. Zrealizowano karty z następującymi miejscami lub podmiotami:

  1. Kapitan Pirat rejsy wędkarskie i widokowe
  2. Restauracja Kutter
  3. Centrum Edukacji i Promocji MERK
  4. Muzeum Helu
  5. Muzeum Rybołóstwa w Helu
  6. Muzeum Ziemii Puckiej
  7. Osada Łowców Fok
  8. Osada Średniowieczna Sławutowo
  9. Rybaczówka w Dębkach

Było to kolejne działania zrealizowane przez firmę landbrand, której ostatecznym rezultatem jest powstanie kart turystycznych promujących sieć produktów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem, w którym opowiedziano również o kartach przygotowanych przy współpracy z landbrand!