Województwo Pomorskie jako pierwszy region w Polsce, podjęło się stworzenia kompleksowego systemu promocyjno-informacyjnego dla kajakarzy, obejmującego łącznie 1500 km na 38 ciekach szlakach wodnych! Dzięki realizacji przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe", takie rzeki jak m.in. Brda, Wda, Wierzyca, Słupia, Nogat czy Motława będą stanowiły dla kajakarzy prawdziwy raj.

 

Przedsięwzięcie strategiczne ?Pomorskie Szlaki Kajakowe? zostało uwzględnione w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż. Jego realizacja planowana jest z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem jest zagospodarowanie ok. 1500 km istniejących i potencjalnych szlaków wodnych dla rozwoju turystyki kajakowej. Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury kajakowej, głównie przystani, stanic kajakowych, przenosek, miejsc wodowania, miejsc etapowych i oznakowania szlaków.

 

Nasz zespół był odpowiedzialny za ten ostatni element. W ramach wielomiesięcznego projektu podjęliśmy się m.in.:

  • Wykonania kilkuset projektów graficznych znaków informacyjno-promocyjnych, wodnych i lądowych, wraz z ich wizualizacją dla szlaków wodnych.
  • Dokładnego określenia miejsc lokalizacji znaków.
  • Dokonania szczegółowej inwentaryzacji szlaków kajakowych i dojazdowych.
  • Wykonania kompleksowej koncepcji oznakowania szlaków kajakowych.
  • Wykonania przykładowej dokumentacji technicznej na posadowienie znaków.
  • Wykonanie opinii prawnej z zakresu prawa budowlanego dot. posadowienia znaków.
  • Przeprowadzenia konsultacji branżowych na terenie województwa pomorskiego.

 

Zaprojektowany przez landbrand system oznakowania kajakowego będzie wdrażany na Pomorzu w latach 2016-2020.