Opracowanie „Raportu otwarcia marki miasta Słupsk” miało na celu przygotowanie miasta do stworzenia Strategii marki. W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg wywiadów bezpośrednich z przedstawicielami instytucji kształtujących różne sfery życia w mieście – m.in. gospodarkę, turystykę czy kulturę. Z ich wsparciem zidentyfikowaliśmy potencjały do zbudowania marki w pięciu obszarach: jakość życia, gospodarka, edukacja i kultura, turystyka i czas wolny oraz wizerunek i tożsamość. Badaniu jakościowemu towarzyszyło badanie ilościowe opierające się na źródłach wtórych – dostępnych danych i raportach. Opracowaliśmy także analizę SWOT, określającą mocne i słabe strony miasta oraz szanse i zagrożenia we wskazanych pięciu obszarach. Dokument zakończyła analiza scenariuszowa budowania marki miasta. Rekomendowaliśmy m.in. wzmocnienie mocnej specjalizacji miasta, jaką jest edukacja oraz rozwiązania mające na celu zwiększenie atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców i turystów