Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sulejowie opracowaliśmy "Stategię promocji gminy Sulejów". Prace nad startegią trwały od maja do lipca 2008r.

Wykonana Startegia promocji ma za zadanie wskazanie możliwości wypromowania gminy Sulejów, która zalicza się do atrakcyjnych, zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym. W mieście Sulejów zloklizowany jest najlepiej zachowany w Polsce obiekt pocysterski, nadal zamieszkany przez mnichów. Tereny wokół sulejowskiego Opactwa były niejednokrotnie scenerią filmową. Kręcono tutaj znany serial "Janka" oraz "Potop". Przyklasztorny kościół romański  to miejsce odbywania się koncertów, m.in. w ramach Wędrownego Festiwalu  Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski". Ponadto, przez gminę przebiegają dwa ważne szlaki kulturowe: Szlak Cysterski i Szlak Romański.  Gmina Sulejów to także Sulejowski Park Krajobrazowy z rzeką Pilicą oraz Zalew Sulejowski - największy sztuczny zbiornik w Centralnej Polsce! Doskonałe miejsce do żeglowania, spływów kajakowych, wycieczek pieszych i rowerowych.

 

W ramach projektu konsultanci landbrand opracowali:

  • Analizę atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
  • Analizę atrakcyjności wizerunkowej i turystycznej
  • Aktualizację informacji na temat bazy i atrakcji turystycznych
  • Gotowe do komercjalizacji oferty turystyczne i inwestorskie
  • Pozycjonowanie gminy na mapie turystycznej i inwestycjnej woj. łódzkiego
  • Profil docelowego turysty i inwestora
  • Misję, wizję i cele promocyjne
  • Założenia do marki i systemu identyfikacji wizualnej