Gmina wiejska Brudzew położona jest nad Wartą, we wschodniej części Wielkopolski, przy granicy z województwem łódzkim. Od kilkudziesięciu lat największym lokalnym pracodawcą była odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów, która w 2016 roku zaczęła wygaszanie działalności. Gmina stanęła więc przed wyzwaniem zapewnienia pracy kilkuset osobom oraz znalezienia nowych źródeł dochodów do gminnego budżetu. O pomoc w zmierzeniu się z tymi problemami zwrócono się do konsultantów landbrand.

 

Strategia Promocji Terenów Inwestycyjnych i Pokopalnianych Gminy Brudzew składa się z części diagnostycznej, strategicznej oraz systemu identyfikacji wizualnej. Przed przystąpieniem do prac koncepcyjnych przeprowadzono szereg wizyt studyjnych, spotkań z lokalnym włodarzami, przedsiębiorcami i liderami opinii. Wzięli oni udział w badaniu ankietowym oraz wywiadach pogłębionych, dotyczących stanu i perspektyw rozwoju Gminy Brudzew.

 

W ramach części diagnostycznej zawarto wnioski z analizy potencjału w zakresie kulturowym, przyrodniczym, gospodarczym i inwestycyjnym, promocyjnym, geologicznym i archeologicznym oraz turystycznym. Całość podsumowano w analizie SWOT, która była punktem wyjścia do dalszych działań.

 

W części strategicznej dokumentu wskazane zostały konkretne cele i działania, których realizacja przyczyni się do zapewnienia nowego otwarcia obszaru Gminy. Dotyczyły one m.in. terenów pokopalnianych, których rozwój powinien zostać oparty o mix 4 komponentów: Odkryć, Sztuki, Ekologii i Przygody.

 

W dokumencie istotnym elementem jest koncepcja zagospodarowania i promocji 200 hektarów terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie autostrady A2. Nasi konsultanci wskazali preferowane do rozwoju branże oraz określili szereg działań gwarantujących skuteczną promocję.

 

Zwieńczeniem prac nad dokumentem, było opracowanie założeń nowej marki i kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej. Logotyp Gminy Brudzew został przygotowany w dwóch wariantach - podstawowym i inwestycyjnym. SIW zawiera także propozycje przydrożnych witaczy, gadżetów promocyjnych oraz layoutu wydawnictw i dedykowanej inwestorom strony internetowej.

 

W ramach projektu przygotowaliśmy także mapę terenu gminy.