Wielka Pętla Wielkopolski to szlak żeglugowy o długości blisko 700 km, łączący drogi wodne Polski z rozległą siecią dróg wodnych Europy Zachodniej i Wschodniej. Obejmuje różnego typu cieki i akweny: rzeki Wartę i Noteć, kanały - Górnonotecki, Bydgoski i Ślesiński oraz Jezioro Gopło.

 

Na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zespół landbrand przygotował kompleksowy System Identyfikacji Wizualnej nowego produktu turystycznego, jakim jest Wielka Pętla Wielkopolski. Ideą, która ilustruje znak jest możliwość przeżycia niepowtarzalnej turystycznej przygody na wodzie. Nawiązanie w kształcie znaku do pętli i węzła ma podkreślać kluczową rolę produktu, jako spoiwa kilkudziesięciu samorządów i atrakcji turystycznych leżących wzdłuż cieków i akwenów szlaku. Znak graficzny WPW odnosi się do cumy lub liny żeglarskiej zwiniętej w okrąg, tworzący charakterystyczną pętlę. Jego konstrukcja przywołuje jednoznacznie skojarzenia z żeglarstwem. Niebieski kolor znaku wzmacnia jego wodniackie konotacje.