Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bytowie zespół landbrand opracował dokumentację projektową w ramach działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna RPO woj. Pomorskiego 2007-2013.

W ramach projektu opracowano:

  • koncepcję projektu Rozwój i promocja markowych produktów turystycznych Kaszuby Czterech Kultur
  • studium wykonalności
  • wniosek aplikacyjny
  • pozostałe załączniki

Dokumentacja została przygotowana dla partnerstwa zawiązanego przez 11 podmiotów: Powiatu Bytowskiego oraz 10 gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.