Badanie realizowane w konsorcjum z PBS DGA w oparciu o autorską metodologię przygotowaną przez obie firmy. Firma landbrand odpowiedzialna była między innymi za przeprowadzenie analizy usług przewodnickich i pilotażu w Małopolsce. W ramach badania przeprowadzono analizę danych z lat 2006-2010 oraz postawiono prognozy dotyczące podaży i popytu na usługi przewodnickie i pilotażu. Prześledzono również dynamikę zmian ruchu turystycznego, ilości i obłożenia miejsc noclegowych w polskich regionach. Kondycja Małopolski została zestawiona z danymi dla pozostałych polskich regionów oraz danymi europejskimi. Ważnym elementem badania było także określenie poziomu rozwoju funkcji turystycznych w polskich regionach za pomocą wskaźników turystycznych w tym Baretje'a i Deferta, Charvata, Schneidera. Z badania jasno wynika, że Małopolska należy do ścisłej czołówki regionów o najlepiej rozwiniętej funkcji turystycznej w kraju.

 

Zachęcamy inne regiony kraju do zlecania podobnych opracowań, gdyż pozwalają one najskuteczniej prowadzić politykę turystyczną w województwach.