W 2020 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego opracowaliśmy „Strategię rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025”. W trakcie prac przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe wizerunku regionu, analizę aktualnych trendów technologicznych i kulturowych oraz analizę porównawczą z innymi regionami europejskimi. Określiliśmy wizję, misję i cele strategiczne oraz szereg działań w ramach czterech obszarów priorytetowych. Zarekomendowaliśmy także podział podkarpackiego na pięć krain turystycznych, które zapewnią turyście różnorodne doświadczenia.

Mimo sytuacji pandemii COVID-19 nie mogliśmy pozwolić sobie na odpuszczenie spotkań z przedstawicielami samorządów i branży turystycznej, dlatego dwa z trzech zaplanowanych warsztatów poprowadziliśmy w formie online. Zaangażowanie uczestników oraz ich cenna wiedza i sugestie umożliwiły nam udoskonalenie dokumentu.