W 2020 roku na zlecenie Gminy Krosno Odrzańskie opracowaliśmy „ Strategię promocji Klastra Turystyki Historycznej”,
która ma na celu stworzenie wzorców i założeń do promocji transgranicznego Klastra Turystyki Historycznej.

Strategia podzielona została na dwie fazy. Pierwsza z nich skupia się na budowie struktury członków klastra,
zaś druga ma służyć budowaniu wizerunku destynacji turystycznej, którą obejmuje Klaster.

W dokumencie określiliśmy wizję i cele strategiczne oraz operacyjne, przeanalizowaliśmy grupy docelowe,
zasugerowaliśmy narzędzia promocji i obszary jej działania, a także opisaliśmy szczegółowy plan marketingowy.
W strategii nie zapomnieliśmy także o założeniach do identyfikacji graficznej i werbalnej,
które rozgraniczyliśmy na dwie fazy związane z rozwojem klastra. Ponadto zaprojektowaliśmy identyfikację  wizualną.

Jako że obszar aktywności klastra to dwa przygraniczne regiony Polski (Lubuskie) i Niemiec (Brandenburgia),
a wiodącymi tematami są: zabytkowe pałace i parki, fortyfikacje i umocnienia oraz historia i tradycje winiarstwa
w dokumencie zarekomendowaliśmy i  wskazaliśmy przykłady dobrych praktyk z działalności organizacji o charakterze klastrowym
skupionych na pokrewnych tematach (winiarstwo – Napa Valley) lub działających w oparciu o partnerstwa transgraniczne (Kvarken Destinations).