Plan Działania w ramach projektu Digitourism dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowaliśmy Pan Działania w ramach projektu Digitourism Interreg Europe. Realizacja podzielona była na część diagnostyczną oraz planistyczną. W ramach części diagnostycznej zrealizowaliśmy:

  • badanie IDI obejmujące zagadania z zakresu możliwości i barier we wprowadzeniu ofert z elementami rzeczywistości cyfrowej w turystyce na terenie regionu;
  • research internetowy, którego celem była indetyfikacja działań podejmowanych dotychczas przez wiodące atrakcje turystyczne;
  • ankieta internetowa badająca gotowość wybranych podmiotów do digitalizacji AR i VR;
  • charakterystykę instrumentów polityki województwa kujawsko-pomorskiego w odniesieniu do założeń projektu Digitourism
  • analizę dobrych praktyk projektu Digitourism;
  • dokument diagnozy na podstawie przeprowadzonych badań oraz propozycje działań do Planu Działania.

W części planistycznej opracowaliśmy Plan Działań (Action Plan) zgodny z wzorem programu Interreg Europe.