W 2021 roku na zlecenie Gminy Piaseczno opracowaliśmy „Koncepcję rozwoju i promocji oferty muzeum Piaseczna wraz z oddziałami”.
Koncepcja jest stworzona w oparciu o nieruchomości należące do miasta, które w przyszłości mają stać się nowym muzeum są to:
Stara Plebania, „Poniatówka” oraz „Dom Zośki”.
W założeniu muzeum będzie kameralne ale angażujące, interaktywne i opowiadające historię miasta i jego mieszkańców w sposób, który przenosi w czasie. Tworząc koncepcję kierowaliśmy się najważniejszymi historycznymi postaciami dla miasta, które w konsekwencji staną się gospodarzami miejsca.
Wybraliśmy niesamowitą rodzinę Zawadzkich związaną z Szarymi Szeregami, przedsiębiorczą hrabinę Cecylię Plater- Zyberkównę – założycielkę żeńskiej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, a także królewskiego kamerdynera – Franciszka Ryxa. Przy tworzeniu koncepcji nie zapomnieliśmy także o innowacyjności, dlatego też każda placówka obfitować będzie w nowoczesne technologie takie jak: rozszerzona rzeczywistość (VR), ekrany holograficzne czy aplikacje mobilne, które ukryte zostaną w niepozornych wnętrzach rodem z epoki dedykowanej poszczególnym oddziałom.

Stara Plebania znajdująca się w centrum miasta tuż przy Ratuszu i Rynku stanowić będzie siedzibę główną muzeum oraz Punkt Informacji Turystycznej,
który koncentrować będzie ruch turystyczny. Będzie to pierwszy oddany do użytku budynek, dlatego też opowiadać on będzie pokrótce
o pozostałych oddziałach, a także partnerach takich jak Piseczyńsko- Grójecka Kolej Wąskotorowa.
W budynku „Poniatówki” na parterze ponownie zamieszka kamerdyner króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a na piętrze hrabina Plater.
Natomiast Dom „Zośki” stanie się główną siedzibą Szarych Szeregów oraz centrum wiedzy o rodzinie Zawadzkich.

„Koncepcja rozwoju i promocji oferty muzeum Piaseczna wraz z oddziałami” zawiera  zarówno opisy stanu aktualnego potencjalnych placówek muzealnych, wskazania docelowego profilu nowego Muzeum Piaseczna oraz zarys Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) siedziby głównej i poszczególnych oddziałów. W dokumencie zawarto także opis profilu docelowego odwiedzających oraz wskazania dot. modelu funkcjonowania muzeum.

Podczas prac przeprowadziliśmy wizję lokalną w Piasecznie oraz odbyliśmy kilka spotkań on-line z piaseczyńskimi historykami oraz przedstawicielami Urzędu Miasta, a także z burmistrzem miasta Piaseczno – Danielem Putkiewiczem, podczas których konfrontowaliśmy pomysły i dyskutowaliśmy nad zapisami dokumentu.

Opracowywanie koncepcji nowych muzeów wchodzi w element oferty landbrand https://nowemuzeum.pl/