Projekt realizowany na zlecenie porozumienia marszałków pięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Obejmował przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej marki MDW E 70, opracowanie założeń, harmonogramu oraz budżetu kampanii promocyjnej MDW E 70,opracowanie folderu promocyjnego, mapy dla wodniaków, przewodnika dla wodniaków.