W wyniku wygranego postępowania przetargowego ogłoszonego przez Urząd Miejski w Białymstoku, firma landbrand zrealizowała projekt "Opracowanie teoretyczne trzech produktów turystycznych: Białystok Esperancki, Białystok Egzotyczny, Białystok Wielu Kultur oraz realizacja jednego z nich". Realizacja projektu współfinansowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Prace nad nowymi produktami turystycznymi Białegostoku trwały od marca do czerwca 2009r.

W ramach projektu zespół landbrand:

  • opracował 3 dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju markowych produktów turystycznych Białegostoku: Esperanckiego, Wielokulturowego i Kulturowego
  • zrealizował wdrożenie założeń Produktu Białystok Esperancki z elementami Produktu Białystok Wielokulturowy.

Elementy wdrożenia produktu turystycznego Białystok Esperancki:

  • wytyczenie szlaku turystycznego Szlakiem esperanto i wielu kultur w przestrzeni miejskiej Białegostoku
  • wykonanie 18 tablic informacyjnych zawierających informacje o poszczególnych atrakacjach w 3 językach - polskim, angielskim i esperanto oraz w alfabecie Braille'a.
  • wykonanie strony internetowej
  • opracowanie i wydruk folderów promujących Szlak w języku polskim, angielskim i esperanto
  • zaprojektowanie i wykonanie gadżetu promującego produkt Białystok Esperancki - brelok "esperanto bjalistoko".