Ten strategiczny dla lubuskiej turystyki dokument, opracowaliśmy na zlecenie Wydziału Turystyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Program powstał przy dużym zaangażowaniu regionalnej branży turystycznej, z którą na bieżąco konsultowano proponowane zapisy.

 

Opracowany przez nasz zespół dokument składa się z dwóch części, audytowo-analitycznej oraz programowej. Pierwsza część stanowi obszerną diagnozę stanu rozwoju turystyki w województwie lubuskim, a druga wskazuje kierunki rozwoju gospodarki turystycznej na kolejne 8 lat. Jednym z głównych zadań postawionych przed wdrażającymi dokument, jest wykreowanie 3 wizerunkowych produktów turystycznych, które umożliwią regionowi wyróżnienie się na turystycznej mapie Polski. Są to produkty: Wino i Kuchnia, Militaria i Fortyfikacje oraz Przygoda na wodzie. Do pozostałych celów strategicznych wskazanych w dokumencie należą: zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, wzmocnienie platformy kooperacji wokół turystyki w regionie, rozwój turystyki transgranicznej oraz rozwój wiodących form turystyki.

 

Do pozostałych celów operacyjnych wskazanych w dokumencie należą: zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, wzmocnienie platformy kooperacji wokół turystyki w regionie, rozwój turystyki transgranicznej oraz rozwój wiodących form turystyki. Program zawiera również harmonogram wdrożenia oraz plan finansowania, co czyni z niego jasną i kompletną instrukcję rozwoju regionalnej turystyki.

 

Dokument w trakcie powstawania był szeroko konsultowany z regionalną branżą turystyczną, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i reprezentantami Sejmiku Województwa. Do udziału w spotkaniach, które odbyły się w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim zostało zaproszonych łącznie około 300 podmiotów. Przeprowadziliśmy również otwarte konsultacje społeczne. W ich trakcie zgłoszono ponad 100 uwag, które wzbogaciły ostateczną wersję Programu.