Dokument powstał na zlecenie Fundacji Komandor, jako inicjatywa społeczna, w celu ożywienia gospodarczego gminy poprzez rozwój turystyki. Program zawiera gotowe do realizacji rozwiązania, które niewielkim nakładem finansowym mogą wpłynąć na rozwój funkcji turystycznej gminy, podnosząc jej atrakcyjność i przyczyniając się do polepszenia warunków życia mieszkańców.

W ramach projektu opracowano:

  • Szczegółowy audyt zasobów i walorów turystycznych
  • Analizę SWOT
  • Propozycje produktów turystycznych
  • Koncepcje tras turystycznych
  • Koncepcję promocji turystycznej gminy
  • Mapę cyfrową zagospodarowania turystycznego w skali 1:50 000