Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020 opracowany został na zlecenie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie.

W ramach programu określono stan zasobów turystycznych regionu oraz przeprowadzono analizę SWOT elementów kulturowych, przyrodniczych, instytucjonalnych i marketingowych, mając na uwadze ich znaczenie dla rozwoju turystyki. Część pierwszą dokumentu wzbogacono analizą badań wizerunkowych województwa łódzkiego, przeprowadzonych na zlecenie PART SA, przez globalną firmę badawczą Synovate. Diagnoza turystyczna zaowocowała określeniem głównych problemów w Regionie, które stanowiły punkt wyjścia do części strategicznej dokumentu. W drugiej części Programu przedstawione zostały obszary priorytetowe, system ewaluacji i monitoringu, źródła finansowania programu oraz harmonogram działań, koniecznych do podjęcia w Regionie. Projekt obejmował swym zasięgiem obszar całego województwa.

 

W ramach projektu landbrand jest współautorem m.in.:

  • Części audytu turystycznego
  • Wskaźników realizacji Programu
  • Skrótu dokumentu, stanowiącego esencję zapisów Programu