Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim opracowaliśmy dokument strategiczny dotyczący rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych obszaru powiatu i miasta.

Projekt realizowany był w ramach partnerstwa zawiązanego między Powiatem Radzyńskim a Miastem Radzyń Podlaski. Realizacja została objęta współfinansowaniem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zespół landbrand opracował:

 

  • badania jakościowe i ilościowe wizerunku turystycznego i kulturowego regionu
  • raport z badań
  • aktualizację audytu turystycznego
  • koncepcję wiodących produktów turystycznych
  • scenariusze gotowych do komercjalizacji ofert
  • koncepcje marki turystyczno-kulturowej obszaru
  • architekturę marki i podmarek
  • księgę marki - standaryzacja znaku, czcionka, aplikacje
  • scenariusz komunikacji marki i kampanii promocyjnej obszaru na 10 lat