Na zlecenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mieliśmy przyjemność opracować audyt turystyczny, strategię rozwoju i promocji, księgę znaku oraz ekspertyzę dotyczącą prawnych uwarunkowań uprawiania turystyki na styku Polski, Białorusi i Ukrainy. Tam właśnie mieści się kraina geograficzna o niewyczerpanym potencjale turystycznym - Polesie.

 

Polesie to kraina magiczna, w której natura zaskakuje swoim bogactwem i różnorodnością. Przez wieki obszar ten był jednym z najbardziej niedostępnych terenów Europy. Czyniło to z Polesia obszar legend i opowieści, w których losy człowieka zawsze ścisłe splatały się z siłami natury. Audyt turystyczny ukazał, że walory przyrodnicze, chronione w ramach Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" mogą stać się magnesem turystycznym w skali co najmniej europejskiej. Bardzo duży potencjał tkwi także w wielokulturowym dziedzictwie Polesia. Po każdej stronie granicy istnieje wiele obiektów nawiązujących do kultury katolickiej i prawosławnej, a także pozostałości po społeczności żydowskiej i tatarskiej.

 

Opracowana przez nasz zespół strategia wskazuje 20 produktów turystycznych optymalnie wykorzystujących potencjał turystyczny tej krainy. W każdym z nich opisano zarówno ideę produktu, jego podstawowe elementy, najważniejsze miejsca na mapie Polesia, jak również partnerów we wdrożeniu.

 

Podstawą kreacji znaku graficznego krainy była chęć uchwycenia magii poleskiej natury. Szczególnie silnie oddziaływają na wyobraźnię poranne mgły, które unoszą się nad bagnami czy stawami. Takim obrazom towarzyszą często spektakle światło-dźwięk, kiedy to wschodzącemu słońcu przygrywa śpiew ptaków i szelest wiatru. Właśnie taki moment zamyka w obrazie logo Polesia. Ma symbolizować magię natury i zachęcać do poznania tej naturalnie pięknej krainy.

 

Dokument zawiera także analizę rynków oraz wskazania dotyczące kanałów komunikacji i narzędzi marketingowych dedykowanych promocji turystycznej oferty Polesia.