Dokument jest pierwszym krokiem postawionym przez Gminę Smołdzino w kierunku zbudowania kompleksowej oferty turystycznej i wykreowania silnej marki pod hasłem  Smołdzino Bałtyk dla wtajemniczonych. W ramach prac nad strategią przeprowadzono diagnozę potencjału turystycznego Gminy, określono wiodące i uzupełniające markowe produkty turystyczne, przygotowano gotowe do komercjalizacji oferty turystyczne. Konsultanci landbrand przeprowadzili również szereg warsztatów których owocem było stworzenie idei marki, która następnie została wyposażona w narzędzia promocyjne w ramach planu promocji Gminy Smołdzino. Dokument proponuje taki zestaw działań komunikacyjnych, które sprawią, że Gmina Smołdzino, na terenie której znajduje się Słowiński Parki Narodowy już wkrótce stanie się markową destynacją dla szukających najbardziej malowniczych i najmniej dotkniętych ręką człowieka terenów nad Bałtykiem.