Stolica Lubelszczyzny doczekała się pierwszej w historii Strategii Rozwoju Turystyki. Konsultanci landbrand opracowali dokument wskazujący sposób rozwoju funkcji turystycznej miasta Lublina do roku 2025. W toku kilkumiesięcznych prac udało się uchwycić Genius Loci (ducha miejsca) Lublina i odkryć wielobarwną tożsamość turystyczną miasta.

Dokument został opracowany za zlecenie Urzędu Miasta Lublin. W prace nad powstawaniem Strategii włączono szerokie środowiska współtworzące ofertę turystyczną miasta obejmujące swoim spektrum kulturę, sport, turystykę, NGO, wydziały Urzędu Miasta, środowisko miejskich przewodników turystycznych, szeroko pojętą branżę turystyczną. Koordynacją merytoryczną prac nad Strategią zajmował się wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie.

Powstały dokument składa się z 3 części: analitycznej, strategicznej i wdrożeniowej. Sercem opracowania jest przygotowana mieszanka produktów turystycznych w której wiodącą rolę przypisano takim tematom jak: Lublin Open Culture, Lublin Jagielloński, Lublin żydowski, Lublin turystyki biznesowej, Lublin smaków.