W poszukiwaniu muzealnej przestrzeni na Szlaku Doliny Środkowej Odry - to projekt zrealizowany przez konsultantów landbrand w okresie sierpień-wrzesień 2014 na zlecenie Gminy Nowa Sól Miasto. W jego ramach przeprowadzono audyt placówek muzealnych zlokalizowanych w Dolinie Środkowej Odry. Realizacja projektu zbiegła się w czasie z budową nowego Muzeum w Nowej Soli. Nowy obiekt ma szansę stać się jednym z najistotniejszych elementów w ramach autorskiej koncepcji landbrand,  przestrzennego muzeum Doliny Środkowej Odry.

 

W części analitycznej odwiedzono i opisano z punktu widzenia atrakcyjności oferty dla potrzeb turysty wszystkie placówki muzealne leżące na Szlaku Doliny Środkowej Odry. Dla większej przejrzystości audyt przeprowadzono w następujących kategoriach: muzea przyrodnicze, muzea historyczne, muzea etnograficzne oraz muzea pozostałe. Podsumowaniem diagnozy stanowiła analiza SWOT przeprowadzona pod kątem powstania nowego muzeum w Nowej Soli jako centralnego ośrodka muzealnego Szlaku Doliny Środkowej Odry.

 

W części planistycznej wskazano docelowe grupy odbiorców transgranicznego turystycznego szlaku muzealnego w Dolinie Środkowej Odry. Następnie określono unikatowy produkt turystyczny oparty na przestrzeni muzealnej Szlaku Doliny Środkowej Odry. Rozpisano także możliwości utworzenia produktów turystycznych typu wydarzenie, pakiet turystyczny i szlak. W sumie powstały propozycje atrakcyjnych rynkowo produktów opartych o unikatowe zasoby Doliny Środkwej Odry, które mają szanse zainteresować turystów zarówno z Polski jak i Niemiec.

 

Produkt turystyczny Szlak Doliny Środkowej Odry będzie składał się z połączonych ze sobą wspólną narracją turystyczną, marką i promocją ekspozycji muzealnych znajdujących się zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie Odry.

Szlak Doliny Środkowej Odry rozumiany jako produkt turystyczny zostanie oparty o czterostopniową architekturę. W jej ramach swoje miejsce znajdą wszystkie placówki muzealne położone na audytowanym terenie, których profil ekspozycji nawiązuje do Odry.