Na zlecenie Urzędu Gminy Białowieża opracowaliśmy dokument pn. Strategia rozwoju turystyki obszarów położonych w południowej części województwa podlaskiego - w oparciu o markę Białowieży - Wszystkie szlaki prowadzą do Białowieży. wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

Projekt realizowany był w partnerstwie Gminy Białowieża, Gminy Boćki oraz Diecezji Drohiczyńskiej przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

W ramach realizacji projektu opracowaliśmy system identyfikacji wizualnej dla obszaru południowej części województwa podlaskiego, w skład którego wchodzą partnerzy projektu: Gminy Białowieża, Gminy Boćki oraz Diecezji Drohiczyńskiej.