Zintegrowany system promocji walorów przyrodniczych obszaru Wielkopolski Gościnnej, który na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska opracowaliśmy w 2018 roku, to nie pierwsza i nie ostatnia nasza realizacja tego typu i także nie pierwsza współpraca z tym podmiotem.

Elementami systemu, o którym mowa są stojaki z 30 kartami turystycznymi – wizytówkami poszczególnych miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym oraz strona internetowa przedstawiająca treści zawarte na kartach w formie elektronicznej.

Wybór 30 miejsc i atrakcji nie był nam narzucony, dlatego rozpoczęliśmy od audytu potencjału obszaru, na którego podstawie określiliśmy 30 zasobów o największym potencjale i przypisaliśmy je do sześciu kategorii zasobów – rowerem, pieszo, koleją, konno, nad wodą i w parku. Na awersie każdej z kart umieściliśmy nazwę miejsca lub atrakcji, zdjęcie, piktogram oznaczający konkretną kategorię zasobów i logotyp Zamawiającego. Warto dodać, że większość ze zdjęć wykonaliśmy sami podczas naszych wizyt w każdym z prezentowanych miejsc. Audyt nie może mieć miejsce jedynie na papierze i w Internecie, lubimy poznawać potencjał regionu osobiście.

Dodatkową funkcjonalnością stworzonej przez nas strony internetowej jest mapa, która nie tylko obrazuje położenie poszczególnych zasobów, ale i także umożliwia zaplanowanie wycieczki wraz z postojem w lokalach gastronomicznych bądź obiektach noclegowych zaznaczonych na mapie.